دانستی های وسواس فکری عملی (OCD)

Obsessive Compulsive Disorder یک اختلال آزار دهنده هست که باعث ایجاد مشکل در انجام فعالیت های روزانه فرد میشود. این اختلال اگر به حالش خودش رها بشه میتونه حتی در طول زمان بدتر هم بشه! بنابراین علاوه بر اینکه مقالات آموزشی زیر رو مطالعه میکنین و آشنایی بیشتری با این بیماری پیدا میکنید، حتما به دنبال درمان وسواس فکری عملی (ocd) نیز باشید.