تفسیر جواب نوار عصب و عضله، جواب و علائم داخل برگه

تفسیر جواب نوار عصب و عضله

در این مقاله به تفسیر جواب  نوار عصب و عضله و توضیح آن خواهیم پرداخت در ابتدا یک جدول از عنوان های نوار عصب و عضله آورده شده و ادامه تمامی عناوین موجود در یک برگه تست نوار عصب و عضله توضیح داده شده است اگر موردی در نوار شما وجود دارد که در این صفحه نیست در بخش کامنت این مقاله وارد کنید تا سریعا به مقاله اضافه شود

جدول اصطلاحات موجود در نوار عصب و عضله

 

Amplitude(Amp) Conduction velocity (CV)
Duration Conduction block
H reflex F reflex
Onset Latency Peak Latency
Activity at Rest Abnormal Activity During Contraction
Normal EMG

عکس زیر توضیح مختصر المان های مختلف نوار عصب و عضله بیمار مرکز توسط دکتر احسان متخصص نورولوژیست در ادامه هر کدام از این موارد به صورت مفصل توضیح داده خواهند شد

تفسیر نتیجه تست نوار عصب و عضله بیمار

 

 amplitude  در نوار عصب و عضله به چه معنی است

amplitude در نوار عصب و عضله

در نوار عصب و عضله (EMG) amplitude به مقدار شدت یا ارتفاع سیگنال الکتریکی اندازه‌گیری شده اشاره دارد. این مقدار نمایانگر اندازه سیگنال الکتریکی تولید شده توسط عضلات یا نرون‌ها در تست است. ارتفاع سیگنال الکتریکی در واحدهای ولتاژ اندازه گرفته می‌شود.

ارتفاع سیگنال الکتریکی (amplitude) در تست EMG می‌تواند به عنوان یکی از عناصر اصلی در تفسیر نتایج مورد استفاده قرار گیرد. افزایش یا کاهش ارتفاع سیگنال الکتریکی می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات مختلف در عضلات و عصب‌ها باشد. به عنوان مثال، افزایش ارتفاع معمولاً باعث نشان دادن فعالیت اضافی عضلات یا اعصاب می‌شود و می‌تواند به علائمی مثل تشنگی عضلات (spasticity: به معنای افزایش فشار و کاهش انعطافپذیری عضلات به صورت ناخواسته می‌باشد) اشاره داشته باشد. از سوی دیگر، کاهش ارتفاع معمولاً نشان‌دهنده ضعف عضلات یا مشکلات در تولید سیگنال الکتریکی توسط عصب‌ها است.

تفسیر ارتفاع سیگنال الکتریکی به همراه دیگر پارامترهای EMG می‌تواند به پزشک کمک کند تا به درستی مشکلات در عصب‌ها و عضلات بیمار را تشخیص دهد و برنامه‌های درمانی مناسب را تعیین کند.

تفسیر Conduction velocity (CV) در نوار عصب و عضله چیست؟

Conduction Velocity (CV)  یا سرعت رسانش، در مفهوم تست نوار عصب و عضله به میزان سرعتی اشاره دارد که پتانسیل‌های عصبی از یک نقطه به نقطه دیگر در عصب منتقل می‌شوند. این پارامتر معمولاً در تست‌های عصب‌شناسی به منظور ارزیابی عملکرد عصب‌ها و اندازه‌گیری سرعت انتقال پالس‌های عصبی به کار می‌رود.

سرعت رسانش عصبی به عنوان میزانی از سرعت انتقال پتانسیل عصبی از نقطه A به نقطه B در یک عصب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به واحد معمولی مثل متر بر ثانیه (m/s) یا میلی‌متر بر میلی ثانیه (mm/ms) اندازه‌گیری می‌شود. سرعت رسانش به طور معمول در دو جهت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

Nerve Conduction Velocity (NCV)

این عبارت مربوط به سرعت انتقال پتانسیل عصبی در عصب‌ها است و معمولاً به اندازه‌گیری سرعت انتقال از نقطه استارت (مثلاً از مچ دست) به نقطه فریم (مثلاً تا انگشتان) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Muscle Conduction Velocity (MCV)

این عنوان مربوط به سرعت انتقال پتانسیل عصبی از عصب به عضله است. این تست برای اندازه‌گیری سرعت انتقال از عصب به عضله در فرآیند انقباض عضله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تغییرات در سرعت رسانش عصبی ممکن است نشان‌دهنده مشکلات عصبی مانند ضعف عصبی، آسیب عصبی، یا تحلیل عصبی باشند. تفسیر نتایج CV معمولاً توسط پزشک متخصص انجام می‌شود و به عنوان یکی از عناصر در تشخیص و برنامه درمانی مشکلات عصبی و عضلاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معنی Duration تست EMG چیست؟

Duration در نوار عصب و عضله

در تست نوار عصب و عضله (EMG)، Duration به معنای مدت زمانی است که پتانسیل‌های الکتریکی در عضله یا عصب مشاهده شده از لحظه شروع تا لحظه پایان سیگنال الکتریکی مورد نظر می‌باشد. Duration از واحد زمانی رایج مثل میلی‌ثانیه (ms) استفاده می‌کند.

مدت زمان پتانسیل الکتریکی (Duration) در EMG می‌تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در تفسیر نتایج این تست مورد استفاده قرار گیرد. Duration ممکن است نمایانگر مشکلات مختلف در عضلات و عصب‌ها باشد. به عنوان مثال:

  1. اگر Duration بیش از حد طولانی باشد، ممکن است نشان‌دهنده وجود یک مشکل در عصب یا عضله باشد. این ممکن است به علائم مشکلاتی مانند ضعف عضلات (muscle weakness) اشاره کند.
  2. اگر Duration بیش از حد کوتاه باشد، این نیز ممکن است نشان‌دهنده مشکلاتی در عصب یا عضله باشد و به علائمی مثل اسپاسم عضلانی (muscle spasm) اشاره کند.

Duration به همراه سایر پارامترهای EMG نظیر amplitude و frequency از طریق تفسیر نتایج تست می‌تواند به پزشک کمک کند تا به درستی مشکلات در عصب‌ها و عضلات بیمار را تشخیص دهد و برنامه‌های درمانی مناسب را تعیین کند. توجه داشته باشید که تفسیر دقیق نتایج EMG به دلیل پیچیدگی این تست و وابستگی به مشکلات خاص هر بیمار، توسط پزشک متخصص در این زمینه انجام می‌شود.

تفسیر Conduction block در تست عصب و عضله

Conduction block  به معنای مسدودی در انتقال سیگنال عصبی از یک نقطه به نقطه دیگر در عصب می‌باشد. این واژه معمولاً در تست‌های عصب‌شناسی و تست‌های نوار عصب و عضله به کار می‌رود تا مشکلات در عصب‌ها را تشخیص دهد.

Conduction block  معمولاً به مواردی اشاره دارد که در طول عصب، انتقال پتانسیل عصبی به طور ناگهانی به میزان زیادی کاهش می‌یابد یا به حدی متوقف می‌شود که سیگنال به اندازه کافی قوی برای انتقال به مقصد نمی‌رسد. این مسدودی‌ها معمولاً ناشی از مشکلاتی در ساختار عصبی مانند التهاب عصبی، فشار روی عصب ناشی از عوامل مانند تورم، تراکم عصبی یا دیگر مشکلات مشابه است.

Conduction block ممکن است به عنوان یکی از علائم بیماری‌ها مانند سندرم گیلن باره (Guillain-Barre Syndrome) یا ام‌جی‌اکراینگونوزیس (MGUS) ظاهر شود. این مسدودی‌ها می‌توانند به عنوان یکی از عوامل تشخیصی در تفسیر نتایج تست‌های عصب و عضله مورد استفاده قرار گیرند.

تفسیر Conduction block به عهده پزشک متخصص در حوزه عصب‌شناسی و تست‌های نوار عصب و عضله است و ممکن است به دلیل ویژگی‌های خاص هر بیمار و مشکلات مرتبط با او، برای هر فرد به صورت جداگانه انجام شود.

F reflex  و H reflex در نوار عصب عضله چیست

F reflex به عنوان یکی از تست‌های نوار عصب و عضله (EMG) به مطالعه فعالیت عصبی تعاملی ماهیتی که در عضله‌ها ایجاد می‌شود می‌پردازد. این تست معمولاً در تحقیقات عصب‌شناسی و تشخیص اختلالات عصبی انجام می‌شود.

F reflex به وسیله تحریک تکراری و بلند مدت یک عصب حسی (عمدتاً عصب سیاهرگ) ایجاد می‌شود. در این تست، ابتدا یک نوار الکترومیوگرافی (EMG) روی عضله هدف نصب می‌شود. سپس عصب سیاهرگ با الکترودها تحریک می‌شود. هنگام تحریک، عصب سیاهرگ پتانسیل الکتریکی تولید می‌کند و این پتانسیل به عضله نزدیک انتقال می‌یابد. پتانسیل‌های الکتریکی در عضله با EMG ثبت می‌شوند.

F reflex ممکن است به عنوان نشانگر فعالیت عصبی و واکنش عصبی به تحریک تکراری و مدت زمان طولانی در نظر گرفته شود. این تست معمولاً برای بررسی و مطالعه واکنش عصبی به تحریک‌های مختلف، مانند تحریک‌های الکتریکی و تحریک‌های حرکتی، به کار می‌رود.

نتایج این تست ممکن است به مطالعه تغییرات در فعالیت عصبی و عضله در پاسخ به تحریک‌های مختلف کمک کند و در تحقیقات عصب‌شناسی و تشخیص اختلالات عصبی از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. تفسیر دقیق نتایج F reflex به عهده پزشک متخصص در زمینه عصب‌شناسی و تست‌های نوار عصب و عضله است.

H reflex

H reflex در نوار عصب و عضله

H reflex  نیز به عنوان Reflex Hoffman (نمونه نمایی) یک نوع تست عصبی است که برای ارزیابی فعالیت عصبی و عضلانی استفاده می‌شود. این تست به مطالعه و بررسی فعالیت رفلکس‌های نخاعی مرتبط با عضلات در پاسخ به تحریک عصبی می‌پردازد.

H reflex معمولاً از طریق تحریک عصب تحتانی (tibial nerve) انجام می‌شود. این عصب از قسمت پایینی پا به نخاع می‌رسد و از جنس عصب نخاعی (spinal nerve) است. هنگامی که این عصب تحریک می‌شود، پتانسیل الکتریکی به عضله نزدیک انتقال می‌یابد و تغییرات در فعالیت عصبی و عضلانی ثبت می‌شود.

H reflex نمایانگر واکنش نخاعی به تحریک عصبی می‌باشد و به طور خاص به تحلیل فعالیت عصبی در ارتباط با عضلات اطراف نقطه تحریک مرتبط است. این تست معمولاً در مطالعات عصب‌شناسی و تشخیص اختلالات عصبی برای اندازه‌گیری و مطالعه رفلکس‌های نخاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نتایج H reflex ممکن است به مطالعه عملکرد نخاعی و تغییرات در فعالیت عصبی و عضلانی در پاسخ به تحریک‌های مختلف کمک کنند. تفسیر دقیق نتایج H reflex به عهده پزشک متخصص در زمینه عصب‌شناسی و تست‌های نوار عصب و عضله است و معمولاً به عنوان یکی از عناصر در تشخیص و برنامه درمانی اختلالات عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تاخیر شروع (Onset ency) در نوار عصب و عضله:

تاخیر شروع یکی از پارامترهای مهم در تحلیل نتایج نوار عصب و عضله (EMG) است که به ما اطلاعاتی ارائه می‌دهد که چقدر زمان طول می‌کشد تا یک پتانسیل عصبی از نقطه تحریک تا نقطه ثبت در دستگاه EMG منتقل شود. تاخیر شروع به طور عمده نشان‌دهنده زمانی است که پتانسیل عصبی به نقطه مورد نظر در عضله می‌رسد و فعالیت عصبی و عضلات آغاز می‌شود. این پارامتر می‌تواند مفید باشد تا مشکلات عصبی مانند اعتلال‌های عصبی یا اختلالات در توصیف عصبی شناسایی شود. افزایش تاخیر شروع ممکن است نشان‌دهنده مشکلات عصبی باشد.

تاخیر پیک (Peak ency) در نوار عصب و عضله:

تاخیر پیک نیز یک پارامتر مهم در تحلیل نتایج تست نوار عصب و عضله (EMG) می‌باشد و نمایانگر زمانی است که پتانسیل عصبی به حداکثر شدن خود (پیک) در عضله می‌رسد. این پارامتر به طور معمول از لحاظ زمانی برای اندازه‌گیری انتخاب می‌شود. از این تاخیر معمولاً برای بررسی سرعت انتقال اعصاب و واکنش عصبی به تحریک‌های مختلف استفاده می‌شود. افزایش تاخیر پیک ممکن است نشان‌دهنده ضعف عصبی یا اختلالات در انتقال پتانسیل عصبی باشد، و این اطلاعات به پزشک کمک می‌کند تا مشکلات عصبی را تشخیص دهد و درمان مناسبی را تعیین کند.

نوار عصب و عضله نرمال (Normal EMG):

تست نوار عصب و عضله (EMG) با انجام آن در شرایط نرمال، اطلاعاتی ارائه می‌دهد که به پزشک امکان می‌دهد تا فعالیت عصبی و عضلانی ارزیابی شود. در نوار عصب و عضله نرمال، فعالیت الکتریکی عضلات و عصب‌ها در وضعیت استراحت ثبت می‌شود. این نتایج معمولاً به عنوان مرجع برای تفسیر نتایج تست‌های EMG در بیماران با مشکلات عصبی و عضلاتی به کار می‌روند. فعالیت نرمال عصبی و عضلات در نوار عصب و عضله نرمال باید در محدوده‌های معمول و به تناسب با فعالیت عادی بدن باشد.

فعالیت در حالت استراحت (Activity at Rest):

فعالیت در استراحت به معنای ثبت فعالیت الکتریکی در عضلات در حالتی است که بدن در استراحت قرار دارد، بدون انجام هیچ فعالیت عضلانی خاص. این فعالیت معمولاً در نوار عصب و عضله ثبت می‌شود تا مشکلات عضلاتی و عصبی در وضعیت استراحت ارزیابی شود. وجود فعالیت در استراحت خارج از معمول ممکن است نشان‌دهنده مشکلاتی مانند اعتلال عصبی یا عضلاتی باشد.

فعالیت غیرطبیعی در حال انقباض (Abnormal Activity During Contraction):

فعالیت غیرطبیعی در حال انقباض به معنای ثبت فعالیت الکتریکی غیرطبیعی در عضلات هنگامی که فرد در حال انقباض و فعالیت عضلاتی خاصی است، می‌باشد. این نوع فعالیت در نوار عصب و عضله ممکن است نشان‌دهنده مشکلاتی مانند اعصاب مشکل دار، اعتلال عصبی، یا اختلالات عضلاتی باشد. تفسیر فعالیت نامعمول در حال انقباض به پزشک کمک می‌کند تا منشأ مشکلات را تشخیص دهد و برنامه‌های درمانی مناسبی را تعیین کند.

مطالعه بیشتر :

https://jnnp.bmj.com/content/76/suppl_2/ii32

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت ، استفاده از سرویس ریکپچای گوگل الزامی است که منوط به خط مشی رازداری و شرایط استفاده گوگل است.

من با این قوانین موافقم.

دکتر سروش احسان
دکتر سروش احسان

متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر نوروالهی متخصص پارکینسون
دکتر حمید نورالهی

متخصص بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

دکتر یزدان پناهی

مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر الهام کاملی

متخصص روانپزشک

دکتر محیا علمی

بیماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

مقالات مرتبط