دکتر الهام کاملی

دکتر الهام کاملی

دکتر کاملی متخصص اعصاب و روان و روانپزشکی

بوردت خصصی از دانشگاه تهران

بیمارستان جم، نورافشار، مداین، مفرح

رواندرمانگر، فرزندپروری پرورش مهارتهای فردی