دکتر مهرداد قائم روانپزشک سکس تراپیست

دکتر مهرداد قائم مقامی

 

دکتر مهرداد قائم مقامی

متخصص روانپزشکی و فلوشیپ طب روان جنسی

رتبه 423 سهمیه آزاد منطقه 1 و رتبه کل 821 کشور کنکور سراسری )سال 83
فارغ التحصیل مقطع پزشکی عمومی  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
جزو سه درصد برتر مقطع پزشکی عمومی
فارغ التحصیل مقطع تخصص رشته روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه اول آزمونهای ارتقای رزیدنتی
عضو ده درصد برتر آزمون بورد روانپزشکی
عضو هیئت علمی گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رتبه اول آزمون فلوشیپ رشته سایکوسکچوال(طب روان جنسی) دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

افتخارات دکتر قائم مقامی

استاد برگزیده دانشجویان پزشکی سال 1401
استاد برگزیده دانشجویان پزشکی سال 1401
استاد برگزیده دانشجویان پزشکی سال 1401
برنده جایزه استاد داویدیان انجمن روان پزشکان ایران در همراهی با دکتر سارا فرهنگ سال 1401

روانپزشک مورد تقدیر مدیر کل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
(به علت اجرای برنامه های سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد) سال 1401
پزشک مورد تقدیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خدمت رسانی مناطق زلزلهزده سال 1401
روانپزشک مورد تقدیر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به علت مسئولیتپذیری